Zarządzanie projektem

1. Słów kilka o projektach
 • co to jest projekt?
 • cykl życia projektu
2. Polityka projektu
 • ocena środowiska
 • określenie celów
 • ocena potencjału
 • zdefiniowanie zadań i problemów
 • opracowanie rozwiązań
 • weryfikacja i doskonalenie rozwiązań
3. Sprecyzowanie celu projektu
 • zasady określania celu
 • ustalenie priorytetów
4. Przepływ informacji w zespole
 • wdrażanie optymalnych sposobów porozumiewania się w zespole
 • identyfikowanie umiejętności i zasobów grupy
 • zasady udzielania informacji zwrotnych
5. Zespół projektowy
 • menedżer projektu – styl zarządzania a specyfika grupy i zadania
 • możliwości i potrzeby członków grupy na różnych etapach rozwoju zespołu
 • zjawiska społeczne w grupie współpracowników (na różnych etapach rozwoju zespołu)
 • systemy ról pełnionych w grupie
6. Sprecyzowanie celu projektu
 • określenie wymogów (nieprawidłowo lub nieprecyzyjnie sformułowane wymogi, zmiany wymogów, zbyt drobiazgowe definiowanie wymogów, problemy priorytetów brakiem lub zbyt dużą elastycznością)
 • ustalenie priorytetów
 • kilka rad
7. Planowanie i kontrola projektu
 • planowanie i niepewność
 • zakres planowania i kontroli
 • narzędzia planowania i kontroli
 • budżet
 • zasoby ludzkie
 • zasoby materialne
8. Model rozwiązywania problemów wg Deminga 9. Techniki wspomagające rozwiązywanie problemów i stymulowania efektywności pracy zespołowej
 • reakcje przeciwne
 • partycypacja
 • burza mózgów
 • kruszenie obiektu (odwrotna burza mózgów)
 • kontrolne listy pytań
 • technika Pareta
 • prowokowanie wątpliwości
10.Kilka rad dla menedżera projektu

Czas realizacji warsztatu:
2-3dni (18 –27) jednostek dydaktycznych)

Audyty i diagnoza

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

czytaj DALEJ

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do osób zarządzających zespołami w organizacjach. Proponujemy Państwu m.in.: KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ASERTYWNOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁOWOŚĆ - SPRAWNE FUNKCJONOWANIE GRUPY ZADANIOWEJ PROWADZENIE ZEBRAŃ, SPOTKAŃ, NARAD NLP W BIZNESIE, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE OCEN PRACOWNIKÓW, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM itd.

czytaj DALEJ

Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sprawdź

Doradztwo

Coraz częściej Kontrahenci pytają: jak zatrzymać pracowników, bo zmienił się rynek z rynku pracodawcy na rynek pracownika? jak zarządzać coraz to młodszym zespołem tzw. pokoleniem Y? Przeprowadziliśmy badania i odnieśliśmy sukces! Okazuje się, że pokolenie Y potrafi być kreatywne, potrafi pracować długofalowo dla jednego pracodawcy, potrafi wreszcie być lojalne trzeba tylko właściwie zarządzać kapitałem ludzkim i zmodyfikować swoje podejście do sposobu zarządzania na bardziej współczesne…

czytaj DALEJ
10 lat

doświadczenia na rynku szkoleniowo-doradczym

50+

zadowolonych
Klientów

2500+

uczestników szkoleń

600+

godzin coachingu
rocznie

40+

projektów doradczych
rocznie