Obsługa klienta

CELE
 • doskonalenie umiejętności profesjonalnej obsługi klienta
 • wdrożenie elastyczności wobec klientów
 • nauka budowania dobrych, długofalowych relacji z klientem
 • praca nad własnymi reakcjami w sytuacjach trudnych

PROGRAM

1. Słów kilka tytułem wprowadzenia
 • znaczenie profesjonalnej obsługi klienta dla firmy
 • co składa się na profesjonalną obsługę klienta
2. Autoprezentacja
 • wygląd
 • mowa ciała
 • skupienie uwagi słuchacza
 • głos
 • jak korzystać z dodatkowych pomocy
3. Jak być doradcą klienta
 • wspólne rozpoznawanie potrzeb klienta
 • sposoby prezentowania i promowania towaru

4. Zasady obsługi klienta

5. Jak zawierać, utrzymywać pozytywną transakcję psychologiczną z klientem
 • jak inicjować rozmowy (metody „otwierania”)
 • jak wzbudzać zainteresowanie
 • jak zachęcać do dialogu; aktywizować klienta (formy werbalne i niewerbalne)
 • jak podsumowywać rozmowy
 • jak kończyć rozmowę „rzucanie pomostu w przyszłość”
 • jak mówić „do widzenia”
6. Budowanie pozycji
 • sposoby budowania pozycji w sytuacjach grupowych
 • sposoby budowania pozycji w kontaktach indywidualnych
 • budowanie pozycji zależne od celu
7. Jak radzić sobie w sytuacjach „trudnych”
 • pośpiechu
 • ataku (złości, niezadowolenia, lekceważenia)
 • braku żądanego przez klienta asortymentu
 • presji klienta
 • obiekcji i zastrzeżeń pojawiających się w trakcie podejmowania decyzji o zakupie
 • reklamacji
8. Jak radzić sobie ze stresem
 • jak szybko rozładować napięcie bez urażania klienta i współpracowników
 • jak panować nad własnymi emocjami
 • jak budować własną odporność psychiczną
9. Typologia klientów, sposób radzenia sobie z poszczególnymi typami
 • diagnozowanie/rozpoznawanie różnych typów klientów (wskaźniki zachowań)
 • sposoby postępowania z różnymi typami klientów

CZAS REALIZACJI WARSZTATU:
2 dni (18 jednostek dydaktycznych)

Audyty i diagnoza

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

czytaj DALEJ

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do osób zarządzających zespołami w organizacjach. Proponujemy Państwu m.in.: KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ASERTYWNOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁOWOŚĆ - SPRAWNE FUNKCJONOWANIE GRUPY ZADANIOWEJ PROWADZENIE ZEBRAŃ, SPOTKAŃ, NARAD NLP W BIZNESIE, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE OCEN PRACOWNIKÓW, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM itd.

czytaj DALEJ

Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sprawdź

Doradztwo

Coraz częściej Kontrahenci pytają: jak zatrzymać pracowników, bo zmienił się rynek z rynku pracodawcy na rynek pracownika? jak zarządzać coraz to młodszym zespołem tzw. pokoleniem Y? Przeprowadziliśmy badania i odnieśliśmy sukces! Okazuje się, że pokolenie Y potrafi być kreatywne, potrafi pracować długofalowo dla jednego pracodawcy, potrafi wreszcie być lojalne trzeba tylko właściwie zarządzać kapitałem ludzkim i zmodyfikować swoje podejście do sposobu zarządzania na bardziej współczesne…

czytaj DALEJ
10 lat

doświadczenia na rynku szkoleniowo-doradczym

50+

zadowolonych
Klientów

2500+

uczestników szkoleń

600+

godzin coachingu
rocznie

40+

projektów doradczych
rocznie