Manipulacje, techniki wywierania wpływu, skuteczna perswazja

1. Autoprezentacja jako forma manipulowania wywieranym wrażeniem
 • co wywiera wpływ na umysł nieświadomy innych osób w naszych zachowaniach
 • jak interpretować zachowania niewerbalne innych i ich autoprezentację
 • wzbudzanie sympatii: technika współpracy, technika podobieństwa, wyrażenie zainteresowania, stosowanie komplementów i wyrażanie sympatii
 • zwiększanie wiarygodności
2. Wywieranie wpływu w procesach komunikacji
 • werbalne i niewerbalne elementy perswazji w komunikacji
 • sygnały dominacji i podporządkowania
 • sygnały pozytywnego i negatywnego nastawienia do odbiorcy
 • systemy reprezentacji: słuchowiec, wzrokowiec, kinestetyk czyli typy odbiorcy informacji i dobór stylu komunikowania a skuteczność wpływu
3. Manipulacja
 • skuteczność manipulacji
 • konsekwencje zastosowania manipulacji
 • strategie wywierania wpływu
 • zasady wywierania wpływu w oparciu o współpracę
 • sterowanie rozmową w kontaktach biznesowych: jak mówić by być wysłuchanym, jak sterować rozmową, jak zadawać pytania sugerujące i naprowadzające
4. Perswazja
 • czynniki zwiększające skuteczność perswazji
 • język faktów (zecha-zaleta-korzyść) a język emocji (zmysłów)
 • rodzaje argumentów perswazyjnych – gesty wzmacniające i sugerujące
 • język perswazji: reguła wzajemności, reguła zaangażowania i reguła kontrastu
 • metody pozwalające podnieść atrakcyjność prezentacji
 • metody radzenia sobie z obiekcjami rozmówców
 • przekazywanie trudnych informacji np. o niedostępności produktu, o podwyższonej cenie, o niemożliwości wykonania na czas usługi itd.
 • triki skutecznej perswazji
 • zachowania obniżające język perswazji
 • radzenie sobie z obiekcjami, sprzeciwem
 • techniki wzmacniania asertywnej odmowy
5. Negocjacje jako sztuka osiągania porozumienia
 • kiedy, dlaczego, z kim i jak negocjować ?
 • najważniejsze zasady negocjacji
 • taktyczne wykorzystywanie informacji
 • wybrane stanowiska
 • strategie i techniki negocjacyjne
 • analiza interesów, alternatyw i kryteriów
 • styl twardy a rywalizacja
 • styl miękki a uległość
 • styl rzeczowy
 • żelazne reguły negocjacji
6. Manipulacje w negocjacjach
 • techniki manipulacji: ataki, bloki, triki
 • przełamywanie impasu
 • radzenie sobie z atakami
 • zarządzanie ustępstwami
 • radzenie sobie ze strategiami drugiej strony
7. Wybrane metody manipulacji:
 • technika „rzutu na taśmę”
 • technika „zabójczego pytania"
 • technika „bagatelki"
 • technika jujitsu (uniku pozornego)
 • obrona przed taktykami podstępnymi
 • techniki erystyczne
 • przetarg pozycyjny
 • taktyka groźby
 • taktyka obietnic
 • taktyki zobowiązania
 • sposoby na przełamanie impasu
 • sposoby na budowę porozumienia
 • negocjowanie ze słabszej pozycji
8. Taktyki negocjacyjne
 • taktyka niepełnego pełnomocnictwa
 • spotkajmy się w połowie drogi
 • skubanie (jeszcze coś)
 • dobry policjant/zły policjant
 • śmieszne pieniądze
 • polityka czynów dokonanych
 • wycofanie oferty
 • wilk w owczej skórze
 • pusty portfel
 • sprzedaj tanio - zdobądź reputację
 • szokująca oferta
 • przyjmij albo odrzuć
 • odłóżmy to na później
 • dokręcanie śruby - imadło
 • mój problem twoim problemem
 • pozorne ustępstwa
 • próbny balon
 • nagroda w raju
 • rosyjski front

CZAS REALIZACJI WARSZTATU:
2-3 dni (18-27 jednostek dydaktycznych)

Audyty i diagnoza

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

czytaj DALEJ

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do osób zarządzających zespołami w organizacjach. Proponujemy Państwu m.in.: KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ASERTYWNOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁOWOŚĆ - SPRAWNE FUNKCJONOWANIE GRUPY ZADANIOWEJ PROWADZENIE ZEBRAŃ, SPOTKAŃ, NARAD NLP W BIZNESIE, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE OCEN PRACOWNIKÓW, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM itd.

czytaj DALEJ

Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sprawdź

Doradztwo

Coraz częściej Kontrahenci pytają: jak zatrzymać pracowników, bo zmienił się rynek z rynku pracodawcy na rynek pracownika? jak zarządzać coraz to młodszym zespołem tzw. pokoleniem Y? Przeprowadziliśmy badania i odnieśliśmy sukces! Okazuje się, że pokolenie Y potrafi być kreatywne, potrafi pracować długofalowo dla jednego pracodawcy, potrafi wreszcie być lojalne trzeba tylko właściwie zarządzać kapitałem ludzkim i zmodyfikować swoje podejście do sposobu zarządzania na bardziej współczesne…

czytaj DALEJ
10 lat

doświadczenia na rynku szkoleniowo-doradczym

50+

zadowolonych
Klientów

2500+

uczestników szkoleń

600+

godzin coachingu
rocznie

40+

projektów doradczych
rocznie