Wizyta handlowa

CELE
 • nauka przeprowadzenia efektywnej wizyty handlowej
 • doskonalenie umiejętności nawiązywania długofalowych relacji z klientem
 • praca nad elastycznym konstruowaniem oferty handlowej
 • nauka dobrego diagnozowania potrzeb klienta i umiejętności podążania za nimi w rozmowie handlowej
 • praca nad dobrą argumentacją

PROGRAM

1. Wyszukiwanie i klasyfikacja potencjalnych kontrahentów, przygotowanie się do rozmowy handlowej/spotkania handlowego
 • ustalenie klucza doboru kontrahenta
 • ustalenie docelowych odbiorców
 • klasyfikacja wg ustalonych kryteriów
 • cele, zakładane rezultaty rozmowy handlowej/spotkania handlowego
 • plan rozmowy/spotkania
 • podział ról, zadań (jeżeli w spotkaniu uczestniczy 2 handlowców)
 • potrzebne narzędzia, materiały
 • zdefiniowanie ewentualnych problemów, z jakimi możemy się spotkać prowadząc
 • rozmowę/spotkanie
 • ocena własnego potencjału jako prowadzącego rozmowę/spotkanie (umiejętności, wiedza)
 • wypracowanie modelu planogramu rozmowy handlowej/spotkania handlowego
2. Konstrukcja oferty handlowej - kształtowanie umiejętności dostosowania oferty do potrzeb klienta
 • celowość
 • przejrzystość
 • zrozumiałość
 • logiczność
 • oryginalność
3. Struktura wizyty handlowej:
a. etap przygotowawczy
- zdobycie informacji o rozmówcy i jego firmie oraz planowanie pracy i przygotowanie do wizyty
 • elastyczne planowanie i wstępne określenie celów
 • BATNA czyli najlepsza alternatywa negocjowanego porozumienia
 • wyłowienie osób decyzyjnych
 • dotychczasowi dostawcy
 • ustalenie realności powodzenia naszej misji
b. nawiązanie kontaktu i badanie potrzeb
 • ustalenie sposobu kontaktu z potencjalnym klientem
 • Telefoniczny,
 • Internet,
 • Poczta,
 • Osobisty,
 • Mix (T, I, P, O)
 • umiejętność zadawania pytań
 • umiejętność oceny, na czym zależy klientowi
 • parafrazowanie i wyjaśnianie nieścisłości
c. etap otwarcia negocjacji
 • nawiązanie kontaktu z klientem - wytworzenie korzystnego klimatu
 • artykulacja reguł rządzących spotkaniem
 • d. etap rozmowy negocjacyjnej
 • teoria „góry lodowej"
 • ustępstwa
 • wartość dodana
 • rozwiązywanie problemów - skuteczna argumentacja
 • sprzedaż warunkowa
 • taktyka salami
 • czysta sprzedaż (prezentacja oferty, rozwiewanie wątpliwości „cecha-zaleta-korzyść”)
e. etap finalizacji transakcji
 • końcowe ustępstwa
 • ostateczne rozstrzygnięcia
 • podsumowanie negocjacji
 • zamknięcie sprzedaży - podpisanie umowy przedwstępnej, uzyskanie zamówienia, parafowanie wspólnych ustaleń
f. serwis posprzedażowy

4. Wizyta handlowa - sesja video

5. Psychologiczna typologia klientów
 • ja - inni
 • cele - problemy
 • zgodny - negujący
 • dane

CZAS REALIZACJI WARSZTATU:
2 dni (18 jednostek dydaktycznych)

Audyty i diagnoza

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

czytaj DALEJ

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do osób zarządzających zespołami w organizacjach. Proponujemy Państwu m.in.: KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ASERTYWNOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁOWOŚĆ - SPRAWNE FUNKCJONOWANIE GRUPY ZADANIOWEJ PROWADZENIE ZEBRAŃ, SPOTKAŃ, NARAD NLP W BIZNESIE, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE OCEN PRACOWNIKÓW, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM itd.

czytaj DALEJ

Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sprawdź

Doradztwo

Coraz częściej Kontrahenci pytają: jak zatrzymać pracowników, bo zmienił się rynek z rynku pracodawcy na rynek pracownika? jak zarządzać coraz to młodszym zespołem tzw. pokoleniem Y? Przeprowadziliśmy badania i odnieśliśmy sukces! Okazuje się, że pokolenie Y potrafi być kreatywne, potrafi pracować długofalowo dla jednego pracodawcy, potrafi wreszcie być lojalne trzeba tylko właściwie zarządzać kapitałem ludzkim i zmodyfikować swoje podejście do sposobu zarządzania na bardziej współczesne…

czytaj DALEJ
10 lat

doświadczenia na rynku szkoleniowo-doradczym

50+

zadowolonych
Klientów

2500+

uczestników szkoleń

600+

godzin coachingu
rocznie

40+

projektów doradczych
rocznie