Efektywne negocjacje handlowe

Termin : 23-24 czerwca 2016

Miejsce : Poznań

1. Negocjacje jako podstawa osiągnięcia porozumienia

 • kiedy, dlaczego, z kim i jak negocjować
 • najważniejsze zasady negocjacji
 • taktyczne wykorzystywanie informacji
 • wybrane stanowiska
 • strategie i techniki negocjacyjne

2. Autoprezentacja jako forma manipulowania wywieranym wrażeniem

 • autoprezentacja, czyli jak i co komunikuję poprzez swoje zachowanie, ekspresję, sposób mówienia, ton głosu...)
 • komunikacja niewerbalna – mowa ciała czyli jak odbierać zachowania klientów i jak samemu wywierać wpływ na osoby przychodzące do firmy
 • komunikacja werbalna – sztuka argumentacji, zadawania pytań, precyzowania, parafrazowania itd.
 • metody ułatwiające komunikację z klientem
 • trudności w komunikowaniu i zagrożenia z nich wynikające (przerywanie, krytykowanie i moralizowanie, grożenie, nadmierne wypytywanie, nadmierne generalizowanie, ucieczka od tematu)

3. Perswazja w dobie kryzysu

 • czynniki zwiększające skuteczność perswazji
 • język faktów (zecha-zaleta-korzyść) a język emocji (zmysłów)
 • rodzaje argumentów perswazyjnych – gesty wzmacniające i sugerujące
 • język perswazji: reguła wzajemności, reguła zaangażowania i reguła kontrastu
 • metody radzenia sobie z obiekcjami rozmówców
 • przekazywanie trudnych informacji np. o niedostępności produktu, o podwyższonej cenie, o niemożliwości wykonania na czas usługi itd.
 • triki skutecznej perswazji
 • zachowania obniżające język perswazji
 • radzenie sobie z obiekcjami, sprzeciwem
 • radzenie sobie z atakami
 • radzenie sobie ze strategiami drugiej strony

4. Przygotowanie do negocjacji

 • wpływ prawidłowego przygotowania na przebieg negocjacji
 • analiza interesów, alternatyw i kryteriów
 • oferta wstępna i pierwsze uzgodnienia

5. Style i strategie negocjowania

 • styl twardy a rywalizacja
 • styl miękki a uległość
 • styl rzeczowy

6. Fazy negocjacji - specyfika i znaczenie każdej z nich

 • reguły otwarcia negocjacji
 • autoprezentacja i prawidłowość spostrzegania interpersonalnego
 • przebieg rozmów właściwych
 • umiejętność finalizowania rozmów

7. Negocjacje cenowe

 • sztuka ustępowania czyli jak oddać najmniej
 • częste błędy strategiczne producentów w aspekcie ustalania cen rynkowych
 • przewidywanie obiekcji i radzenie sobie z nimi
 • jak informować klienta o zmianie ceny, jak negocjować podwyżkę cen
 • sposoby na przełamanie impasu i budowę porozumienia

8. Narzędzia negocjacyjne i ich wykorzystanie

 • manipulacja w negocjacjach
 • tworzenie korzystnego klimatu
 • żelazne reguły negocjacji
 • zamykanie transakcji
 • sposoby zamknięcia
 • współpraca z klientami po dokonaniu transakcji

9. Zarządzanie partnerstwem – trwałe partnerstwo strategiczne

 • wraz z współpracownikami dbaj, by zarządzanie partnerstwem stało się kluczową umiejętnością w twojej firmie
 • buduj wzajemne zaufanie i steruj nim
 • nadzoruj relację, dbaj o poprawne stosunki
 • opracuj sposób wspólnego podejmowania decyzji

10. Czynniki wpływające na budowanie długofalowych relacji z kontrahentem

 • regularność – częstotliwość kontaktów
 • wiarygodność – tzw. rzetelność, uczciwość handlowa
 • konflikty – sposób rozwiązywania ewentualnych problemów
 • pamięć – o ważnych dla klienta datach, ale też o datach naszej firmy
 • zobowiązania – pomoc w różnych sprawach, rzetelne dotrzymywanie ustaleń
 • nieoficjalność – kontakty nieformalne, pozabiznesowe
 • różnorodność – nieschematyczność w podejściu do klienta, jego problemów, oczekiwań
 • partnerstwo – jasny układ, przejrzyste reguły współpracy

11. Typy psychologiczne klientów i ich wpływ na sposób prowadzenia negocjacji

 • ja-inni
 • cele-problemy
 • zgodny-negujący
 • dane

12. NLP (programowanie neurolingwistyczne) jako przyjaciel handlowca – podstawowe metody wywierania wpływu na podświadomość potencjalnego kontrahenta


Cena:

- 1 399 PLN netto + 23%VAT
- obejmuje prowadzenie szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, wyżywienie (przerwy kawowe, obiady)

Rabaty:

- przy opłaceniu szkolenia najpóźniej 15 dni przed terminem szkolenia – 20% rabatu
- przy zakupie 3 różnych szkoleń dla jednej osoby i opłaceniu ich najpóźniej 15 dni przed terminem szkoleń – 25% rabatu
- przy zakupie szkolenia dla minimum 3 osób z jednej firmy i opłaceniu go najpóźniej 15 dni przed jego terminem – 30% rabatu

Grupy:

- liczebność grupy – maksymalnie 12 osób
- organizator dopuszcza możliwość odwołania grup poniżej 4 osób

Audyty i diagnoza

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

czytaj DALEJ

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do osób zarządzających zespołami w organizacjach. Proponujemy Państwu m.in.: KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ASERTYWNOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁOWOŚĆ - SPRAWNE FUNKCJONOWANIE GRUPY ZADANIOWEJ PROWADZENIE ZEBRAŃ, SPOTKAŃ, NARAD NLP W BIZNESIE, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE OCEN PRACOWNIKÓW, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM itd.

czytaj DALEJ

Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sprawdź

Doradztwo

Coraz częściej Kontrahenci pytają: jak zatrzymać pracowników, bo zmienił się rynek z rynku pracodawcy na rynek pracownika? jak zarządzać coraz to młodszym zespołem tzw. pokoleniem Y? Przeprowadziliśmy badania i odnieśliśmy sukces! Okazuje się, że pokolenie Y potrafi być kreatywne, potrafi pracować długofalowo dla jednego pracodawcy, potrafi wreszcie być lojalne trzeba tylko właściwie zarządzać kapitałem ludzkim i zmodyfikować swoje podejście do sposobu zarządzania na bardziej współczesne…

czytaj DALEJ
10 lat

doświadczenia na rynku szkoleniowo-doradczym

50+

zadowolonych
Klientów

2500+

uczestników szkoleń

600+

godzin coachingu
rocznie

40+

projektów doradczych
rocznie