Zarządzanie zespołem

Termin : 26-27 maja 2016

Miejsce : Poznań

1. Sesja integracyjna

2. Podstawowe zadania stojące przed menedżerem:

 • umiejętności i cechy "dobrego kierownika"
 • źródła autorytetu
 • próba dokonywania "autodiagnozy" (moje mocne i słabe strony jako przełożonego)
.

3. Efektywna komunikacja jako priorytetowe narzędzie zarządzania

 • zasady dobrej komunikacji
 • przebieg procesu komunikacji
 • zakłócenia komunikacji

4. Komunikacja i informacja w organizacji

 • sprawny przepływ informacji jako warunek efektywnej współpracy
 • przebieg komunikacji jedno- i dwustronnej
 • znaczenie komunikacji pionowej i poziomej
 • wewnętrzne Public Relations i jego wpływ na identyfikację pracowników z firmą

5. Komunikowanie się z zespołem

 • znaczenie dobrego przepływu informacji w pracy zespołu
 • porozumiewanie się lidera z grupą
 • stawianie celów
 • blokady w komunikowaniu się i zamiana ich na efektywne sposoby przepływu informacji
 • informacje zwrotne w zespole dotyczące oceny pracy
 • umiejętność słuchania
 • sztuka przekonywania
 • kompetencje społeczne podwyższające jakość komunikacji w firmie

6. Interakcyjny model kierowania:

 • interakcyjny model kierowania podwładnymi oraz zespołem
 • charakterystyka stylów kierowania wg koncepcji Paula Hersey'a i Kennetha Blancharda (styl nakazowy, konsultacyjny, partycypacyjny, delegujący)
 • analiza korzyści i strat związanych z zastosowaniem poszczególnych stylów
 • analiza warunków skuteczności poszczególnych stylów
 • diagnoza własnych preferencji, co do określonego stylu kierowania

7. Podstawy motywowania pracowników

 • rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących (kierownika i pracowników) - lista potencjalnych motywatorów
 • motywowanie a styl zarządzania
 • kwestionariusz motywacji
 • sytuacje sprzyjające nagradzaniu i sprzyjające karaniu
 • efektywne i nieefektywne pochwały
 • efektywne i nieefektywne kary
 • narzędzia wywierania wpływu na pracowników
 • konsekwencje braku systemu motywowania dla efektywności pracy zespołu i organizacji


Cena:

- 1 399 PLN netto + 23%VAT
- obejmuje prowadzenie szkolenia, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, wyżywienie (przerwy kawowe, obiady)

Rabaty:

- przy opłaceniu szkolenia najpóźniej 15 dni przed terminem szkolenia – 20% rabatu
- przy zakupie 3 różnych szkoleń dla jednej osoby i opłaceniu ich najpóźniej 15 dni przed terminem szkoleń – 25% rabatu
- przy zakupie szkolenia dla minimum 3 osób z jednej firmy i opłaceniu go najpóźniej 15 dni przed jego terminem – 30% rabatu

Grupy:

- liczebność grupy – maksymalnie 12 osób
- organizator dopuszcza możliwość odwołania grup poniżej 4 osób

Audyty i diagnoza

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

czytaj DALEJ

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do osób zarządzających zespołami w organizacjach. Proponujemy Państwu m.in.: KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ASERTYWNOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁOWOŚĆ - SPRAWNE FUNKCJONOWANIE GRUPY ZADANIOWEJ PROWADZENIE ZEBRAŃ, SPOTKAŃ, NARAD NLP W BIZNESIE, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE OCEN PRACOWNIKÓW, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM itd.

czytaj DALEJ

Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sprawdź

Doradztwo

Coraz częściej Kontrahenci pytają: jak zatrzymać pracowników, bo zmienił się rynek z rynku pracodawcy na rynek pracownika? jak zarządzać coraz to młodszym zespołem tzw. pokoleniem Y? Przeprowadziliśmy badania i odnieśliśmy sukces! Okazuje się, że pokolenie Y potrafi być kreatywne, potrafi pracować długofalowo dla jednego pracodawcy, potrafi wreszcie być lojalne trzeba tylko właściwie zarządzać kapitałem ludzkim i zmodyfikować swoje podejście do sposobu zarządzania na bardziej współczesne…

czytaj DALEJ
10 lat

doświadczenia na rynku szkoleniowo-doradczym

50+

zadowolonych
Klientów

2500+

uczestników szkoleń

600+

godzin coachingu
rocznie

40+

projektów doradczych
rocznie