Komunikacja z klientem

CELE
 • zwiększenie efektywności komunikacji z klientem
 • świadome korzystnie z mowy ciała w rozmowach z klientami
 • doskonalenie umiejętności ekspresji ruchowej i głosowej
 • umiejętność interpretacji zachowań klienta
 • diagnoza własnego stylu komunikowania się
PROGRAM
1.Efektywna komunikacja jako priorytetowe narzędzie w kontaktach z klientami
 • zasady dobrej komunikacji
 • zakłócenia w procesie komunikacji z klientem
 • sprawny przepływ informacji jako warunek dobrego porozumienia z klientem
2. Jak efektywnie stosować zasady komunikacji werbalnej w kontakcie z klientem?
a. mówienie:
 • długość zdań, wypowiedzi
 • ustalenie celu, przedmiotu rozmowy
 • konstrukcja wypowiedzi
 • jakich zwrotów i słów używać a jakich nie
 • nawyki językowe, skróty myślowe
 • modulacja głosu, dykcja
 • budowanie atmosfery kontaktu
b. zadawanie pytań: jak, jakie, kiedy i dlaczego zdawać pytania?
 • pytania otwarte
 • pytania zamknięte
c. słuchanie i wyrażanie zrozumienia
 • techniki aktywnego słuchania: ośmielanie - uśmiech przez tel.; dostrojenie; cierpliwość; parafraza; podsumowanie
3. Znaczenie komunikacji niewerbalnej w kontakcie z klientem
 • sygnały języka ciała, z których nie zdajemy sobie sprawy
 • proksemika (dystans fizyczny)
 • kontakt wzrokowy - dlaczego jest tak ważny, jak go interpretować
 • postawa ciała
 • mimika czyli Twoje ruchy emocjonalne: szczęście, strach, smutek, gniew, zdziwienie, odraza oraz zasady ekspresji
 • gesty i postawy
 • wygląd zewnętrzny
 • dostrajanie się
5. Znaczenie spójności mowy ciała i komunikatów werbalnych w kontakcie klientem
6. Wywieranie wpływu za pomocą gestów w kontaktach handlowych
 • gesty pozytywnie odbierane
 • gesty negatywnie odbierane
7. Wykrywanie niewerbalnego fałszerstwa

CZAS REALIZACJI WARSZTATU:
2 dni (18 jednostek dydaktycznych)

Audyty i diagnoza

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

czytaj DALEJ

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do osób zarządzających zespołami w organizacjach. Proponujemy Państwu m.in.: KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ASERTYWNOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁOWOŚĆ - SPRAWNE FUNKCJONOWANIE GRUPY ZADANIOWEJ PROWADZENIE ZEBRAŃ, SPOTKAŃ, NARAD NLP W BIZNESIE, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE OCEN PRACOWNIKÓW, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM itd.

czytaj DALEJ

Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sprawdź

Doradztwo

Coraz częściej Kontrahenci pytają: jak zatrzymać pracowników, bo zmienił się rynek z rynku pracodawcy na rynek pracownika? jak zarządzać coraz to młodszym zespołem tzw. pokoleniem Y? Przeprowadziliśmy badania i odnieśliśmy sukces! Okazuje się, że pokolenie Y potrafi być kreatywne, potrafi pracować długofalowo dla jednego pracodawcy, potrafi wreszcie być lojalne trzeba tylko właściwie zarządzać kapitałem ludzkim i zmodyfikować swoje podejście do sposobu zarządzania na bardziej współczesne…

czytaj DALEJ
10 lat

doświadczenia na rynku szkoleniowo-doradczym

50+

zadowolonych
Klientów

2500+

uczestników szkoleń

600+

godzin coachingu
rocznie

40+

projektów doradczych
rocznie