Asertywność w kontaktach biznesowych

CELE
 • kształtowanie postawy asertywnej
 • rozwijanie umiejętności asertywnej komunikacji, zachowania, działania
 • autodiagnoza poziomu asertywności
 • wzmocnienie poczucia pewności i spokoju w trudnych sytuacjach interpersonalnych
 • podniesienie umiejętności panowania nad emocjami
 • wzmocnienie pozytywnych więzi w zespole
PROGRAM
1. Wprowadzenie w teorię asertywności
 • wyjaśnienie zasad zachowania asertywnego
 • asertywność a zachowania alternatywne - wzory zachowań
 • postawy życiowe charakteryzujące zachowania asertywne, agresywne i bierne
 • wyrażanie różnych form sprzeciwu i emocjonalnej ekspresji (odmawianie, zaprzeczanie, wyrażanie gniewu, złości itp.)
 • wyrażanie własnego zdania i opinii
2. Określenie poziomu osobistych umiejętności zachowania asertywnego
 • ja jestem w porządku - ty nie jesteś w porządku
 • ja nie jestem w porządku - ty jesteś w porządku
 • ja nie jestem w porządku - ty nie jesteś w porządku
 • ja jestem w porządku - ty jesteś w porządku
3. Pojęcie granic osobistych
 • znaczenie umiejętności asertywnego zaznaczania własnych granic
 • rozpoznawanie i respektowanie granic drugiej strony
 • poznanie i akceptacja praw asertywnych
 • obrona własnych praw
 • radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi
4. Ćwiczenie umiejętności asertywnych
 • wyrażanie różnych form emocjonalnej ekspresji (zaprzeczanie, wyrażanie gniewu, złości itp.)
 • radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi
 • wyrażanie własnego zdania i opinii
5. Asertywność w biznesie i życiu codziennym
 • asertywne wyrażanie próśb
 • asertywne mówienie NIE
 • asertywne przyjmowanie krytyki
 • asertywne wyrażanie niezadowolenia i obrona własnych granic
 • asertywne wyrażanie gniewu i złości
 • gaszenie agresji u rozmówcy
6. Sytuacje trudne i sposoby radzenia sobie z nimi z wykorzystaniem asertywności
 • precyzowanie problemu klienta, przełamywanie jego oporu
 • trudny klient - klient zdenerwowany, klient agresywny, klient nieuczciwy
 • reagowanie na uzasadnione i nieuzasadnione obiekcje
 • radzenie sobie z manipulacją, presją i naciskiem ze strony klientów, reagowanie na agresywne zachowania
7. Typologia problemów występujących przy współpracy z klientami i sposoby radzenia sobie z nimi - sesja video
 • reklamacje
 • respektowanie ustaleń
 • przekazywanie klientom „złych wiadomości” (np. opóźnienia w realizacji zamówień, brak asortymentu, wyższa cena...)
 • windykacja należności
 • inne
8. Doskonalenie sztuki dochodzenia do porozumienia jak najmniejszym kosztem obu stron – sesja video
 • precyzyjne ustalenie źródła problemu – zbieranie informacji
 • przekazanie informacji o możliwościach
 • generowanie rozwiązań

CZAS REALIZACJI WARSZTATU:
2 dni (18 jednostek dydaktycznych)

Audyty i diagnoza

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

czytaj DALEJ

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do osób zarządzających zespołami w organizacjach. Proponujemy Państwu m.in.: KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ASERTYWNOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁOWOŚĆ - SPRAWNE FUNKCJONOWANIE GRUPY ZADANIOWEJ PROWADZENIE ZEBRAŃ, SPOTKAŃ, NARAD NLP W BIZNESIE, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE OCEN PRACOWNIKÓW, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM itd.

czytaj DALEJ

Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sprawdź

Doradztwo

Coraz częściej Kontrahenci pytają: jak zatrzymać pracowników, bo zmienił się rynek z rynku pracodawcy na rynek pracownika? jak zarządzać coraz to młodszym zespołem tzw. pokoleniem Y? Przeprowadziliśmy badania i odnieśliśmy sukces! Okazuje się, że pokolenie Y potrafi być kreatywne, potrafi pracować długofalowo dla jednego pracodawcy, potrafi wreszcie być lojalne trzeba tylko właściwie zarządzać kapitałem ludzkim i zmodyfikować swoje podejście do sposobu zarządzania na bardziej współczesne…

czytaj DALEJ
10 lat

doświadczenia na rynku szkoleniowo-doradczym

50+

zadowolonych
Klientów

2500+

uczestników szkoleń

600+

godzin coachingu
rocznie

40+

projektów doradczych
rocznie