Telemarketing

CELE
 • nabycie wiedzy dot. profesjonalnej obsługi klienta przez telefon
 • większa motywacja do pracy, zwiększenie wiary we własne możliwości
 • zwiększenie efektywności rozmów telefonicznych
 • elastyczne prowadzenie rozmów handlowych
 • moje atuty i rezerwy w kontakcie telefonicznym

PROGRAM

1. Kluczowe umiejętności przy odbieraniu wiadomości telefonicznych
 • aktywne słuchanie
 • praca nad głosem
 • dokładne notowanie (co wart, a co musimy zanotować)
 • rozpoznawanie i analiza potrzeb klienta – zadawanie pytań
 • wyjaśnianie wątpliwości, niedomówień, „skrótów myślowych”, doprecyzowywanie szczegółów
2. Jak przekonywać klienta w rozmowie telefonicznej
 • rozpoznawanie rzeczywistych potrzeb klienta
 • wzbudzanie potrzeb u klienta
 • budowanie trafnej argumentacji– sprzedawanie korzyści
3. Prezentacja oferty
 • różne sposoby formułowania oferty i sposoby jej uatrakcyjniania
 • konstruowanie oferty w oparciu o potrzeby klienta
 • konstruowanie oferty w oparciu o korzyści
 • sposoby koncentrowania uwagi klienta na prezentowanych zagadnieniach
 • rozpoznawanie sygnałów zainteresowania
 • podstawowe błędy popełniane podczas prezentacji oferty
4. Prezentacja oferty w rozmowie wychodzącej lub obsługa klienta dzwoniącego w celu uzyskania informacji
 • cele chcemy osiągnąć
 • analiza sytuacji/potrzeb klienta
 • analiza SWOT
 • przedstawienie oferty firmy dopasowanej do potrzeb klienta
 • obiekcje/zastrzeżenia klienta jako wyraz zainteresowania klienta naszą ofertą
 • zakończenie rozmów z potencjalnym klientem
 • planogram rozmowy
5. Sesja praktyczna "klient dzwoniący w celu uzyskania informacji" (symulacje lub odtwarzanie wcześniej nagranych rozmów z klientami) - analiza i dyskusja
6. Obsługa klienta dzwoniącego z problemem:
 • identyfikacja problemu
 • propozycja udzielenia pomocy - jak informować klienta
 • zakończenie rozmowy
 • czynności, które należy wykonać po odłożeniu słuchawki
 • najczęściej pojawiające się problemy i ich potencjalne przyczyny
 • warianty postępowania i ich konsekwencjev
 • niestandardowe problemy i pomysły na ich rozwiązanie
 • strategia postępowania, gdy klient dzwoni z problemem: kiedy wina leży po stronie klienta i kiedy wina leży po stronie firmy
7.Sesja praktyczna "klient dzwoniący z problemem" (symulacje lub odtwarzanie wcześniej nagranych rozmów z klientami) - analiza i dyskusja
8. Obsługa klienta dzwoniącego z reklamacją:
 • panowanie nad emocjami
 • techniki postępowania z klientem, który jest pod wpływem negatywnych emocji
 • zakończenie rozmowy z klientem "niezadowolonym"
9. Sesja praktyczna "klient dzwoniący z reklamacją" (symulacje lub odtwarzanie wcześniej nagranych rozmów z klientami) - analiza i dyskusja
10. Finalizowanie zamówienia
 • podsumowanie efektów – udzielanie informacji zwrotnych
 • pomost w przyszłość”
 • pułapki „końcówek”, czyli pułapki czyhające na handlowców w ostatnich minutach rozmów

CZAS REALIZACJI WARSZTATU:
3 dni (27 jednostek dydaktycznych)

Audyty i diagnoza

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

czytaj DALEJ

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do osób zarządzających zespołami w organizacjach. Proponujemy Państwu m.in.: KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ASERTYWNOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁOWOŚĆ - SPRAWNE FUNKCJONOWANIE GRUPY ZADANIOWEJ PROWADZENIE ZEBRAŃ, SPOTKAŃ, NARAD NLP W BIZNESIE, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE OCEN PRACOWNIKÓW, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM itd.

czytaj DALEJ

Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sprawdź

Doradztwo

Coraz częściej Kontrahenci pytają: jak zatrzymać pracowników, bo zmienił się rynek z rynku pracodawcy na rynek pracownika? jak zarządzać coraz to młodszym zespołem tzw. pokoleniem Y? Przeprowadziliśmy badania i odnieśliśmy sukces! Okazuje się, że pokolenie Y potrafi być kreatywne, potrafi pracować długofalowo dla jednego pracodawcy, potrafi wreszcie być lojalne trzeba tylko właściwie zarządzać kapitałem ludzkim i zmodyfikować swoje podejście do sposobu zarządzania na bardziej współczesne…

czytaj DALEJ
10 lat

doświadczenia na rynku szkoleniowo-doradczym

50+

zadowolonych
Klientów

2500+

uczestników szkoleń

600+

godzin coachingu
rocznie

40+

projektów doradczych
rocznie