Zarządzanie czasem, planowanie dla menedżerów

1. Analiza czasu
 • sporządzanie budżetu czasu - na co zużywamy nasz czas?
 • diagnozowanie tzw. „złodziei czasu” (także inni ludzie jako złodzieje czasu)
 • sposoby radzenia sobie z największymi złodziejami czasu
2. Określanie celów
 • znajomość siebie - cele życiowe, cele zawodowe, cele interpersonalne, cele krótkoterminowe, cele długofalowe
 • zjawisko wewnątrz i zewnątrz sterowności - rodzaje motywacji, w jaki sposób mogę wpływać na to, co dzieje się w pracy, w życiu
3. Ustalanie priorytetów
 • ustalanie priorytetów pod kątem ważności i pilności
 • analiza zadań według zasady Eisenhowera
 • zasada Pareto - praca nad zadaniami przynoszącymi największe korzyści
4. Delegowanie zadań
 • wybór zadań, które można delegować
 • zasady jasnego i precyzyjnego przekazywania zadań
 • komu zlecić zadanie - dobór zadań do osób
 • opór w delegowaniu - dlaczego niektórzy kierownicy nie korzystają z tej techniki delegowania?
5. Planowanie
 • krzywa wydajności i koncentracji - kiedy mogę zdecydować się na twórczą pracę?
 • zasady i techniki planowania
 • pomoce w planowaniu (programy komputerowe, kalendarze, planery)
6. Planowanie pracy zespołowej
 • elementy planowania projektów
 • tworzenie harmonogramu zadań - wykres Gantta
7. Kontrolowanie
 • kontrola przebiegu pracy
 • kontrola osiągniętych celów
 • przegląd i ocena dnia (samokontrola)
8. Komunikacja w firmie
 • racjonalne odbywanie narad i spotkań
 • rozmowy dwustronne
 • rozmowy telefoniczne
 • prowadzenie korespondencji
 • przygotowanie list kontrolnych i arkuszy roboczych

Czas realizacji warsztatu:
2 dni (18 jednostek dydaktycznych)

Audyty i diagnoza

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

czytaj DALEJ

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do osób zarządzających zespołami w organizacjach. Proponujemy Państwu m.in.: KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ASERTYWNOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁOWOŚĆ - SPRAWNE FUNKCJONOWANIE GRUPY ZADANIOWEJ PROWADZENIE ZEBRAŃ, SPOTKAŃ, NARAD NLP W BIZNESIE, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE OCEN PRACOWNIKÓW, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM itd.

czytaj DALEJ

Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sprawdź

Doradztwo

Coraz częściej Kontrahenci pytają: jak zatrzymać pracowników, bo zmienił się rynek z rynku pracodawcy na rynek pracownika? jak zarządzać coraz to młodszym zespołem tzw. pokoleniem Y? Przeprowadziliśmy badania i odnieśliśmy sukces! Okazuje się, że pokolenie Y potrafi być kreatywne, potrafi pracować długofalowo dla jednego pracodawcy, potrafi wreszcie być lojalne trzeba tylko właściwie zarządzać kapitałem ludzkim i zmodyfikować swoje podejście do sposobu zarządzania na bardziej współczesne…

czytaj DALEJ
10 lat

doświadczenia na rynku szkoleniowo-doradczym

50+

zadowolonych
Klientów

2500+

uczestników szkoleń

600+

godzin coachingu
rocznie

40+

projektów doradczych
rocznie