Rozwiązywanie konfliktów

1. Kilka słów o konfliktach
2. Diagnoza i typologia problemów
 • samookreślenie się w aspekcie obecnej sytuacji w zespole kierowniczym na planie całej grupy pracowniczej
 • analiza procesów, sił i motywacji wpływających na zachowania i decyzje pracowników
 • diagnoza ewentualnych sfer konfliktowych w firmie odbijających się na pracy zespołów pracowniczych
3. Sfery problemowe związane z poszczególnymi aspektami zarządzania
 • identyfikacja z misją firmy
 • ustalanie priorytetów i realizacja celów
 • organizacja pracy i zarządzanie czasem
 • motywowanie
 • podział zadań i przydział ról w zespole
 • delegowanie uprawnień
 • udział zespołu w procesie podejmowania decyzji
 • kontrolowanie pracy
 • ocenianie
 • integracja zespołu i przepływ informacji
 • przezwyciężanie oporów wobec zmian
4. Czy konflikt jest zjawiskiem negatywnym?
 • konstruktywna i destrukcyjna energia konfliktu
 • konflikt jako zjawisko naturalne i nieuniknione
 • konflikt jako narzędzie manipulacji
 • konflikt inspirujący do zmiany
5. Źródła konfliktów w firmie i ich rozpoznawanie
 • rodzaje konfliktów i ich dynamika
 • konflikty interpersonalne i międzygrupowe
 • konflikt jako konsekwencja nieefektywnej struktury organizacyjnej
 • konflikt jako skutek braku systemowych rozwiązań ważnych procesów
6. Diagnoza konfliktów – najważniejsze objawy
 • analiza procesów, sił i motywacji wpływających na zachowania i postawy pracowników
 • diagnoza ewentualnych sfer konfliktowych w firmie odbijających się na pracy zespołów pracowniczych
7. Metody stymulowania i ograniczania konfliktu, kierowanie konfliktem
 • konflikty negocjowalne i „ślepe zaułki”
 • negocjacje jako metoda dochodzenia do porozumienia
 • zarządzanie poprzez konflikt – cele i techniki
 • wykorzystywanie energii konfliktu w celach innowacyjnych
8. Specyfika konfliktu interpersonalnego w firmie
 • komunikacja jako podstawa harmonijnej współpracy
 • blokady w komunikowaniu się i zamiana ich na efektywne sposoby przepływu informacji
 • znaczenie informacji zwrotnych
 • asertywna komunikacja jako sposób zapobiegania niepotrzebnym konfliktom
9. Rola coachingu w procesie rozwiązywania konfliktów
 • istota coachingu
 • szef jako coach
 • techniki stosowane w coachingu indywidualnym i grupowym
10. Osobowość a konflikt – indywidualny styl działania w sytuacji konfliktu
 • temperament
 • asertywność
 • inteligencja emocjonalna
 • dojrzałość i dystans

Czas realizacji warsztatu:
2 dni (18 jednostek dydaktycznych)

Audyty i diagnoza

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

czytaj DALEJ

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do osób zarządzających zespołami w organizacjach. Proponujemy Państwu m.in.: KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ASERTYWNOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁOWOŚĆ - SPRAWNE FUNKCJONOWANIE GRUPY ZADANIOWEJ PROWADZENIE ZEBRAŃ, SPOTKAŃ, NARAD NLP W BIZNESIE, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE OCEN PRACOWNIKÓW, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM itd.

czytaj DALEJ

Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sprawdź

Doradztwo

Coraz częściej Kontrahenci pytają: jak zatrzymać pracowników, bo zmienił się rynek z rynku pracodawcy na rynek pracownika? jak zarządzać coraz to młodszym zespołem tzw. pokoleniem Y? Przeprowadziliśmy badania i odnieśliśmy sukces! Okazuje się, że pokolenie Y potrafi być kreatywne, potrafi pracować długofalowo dla jednego pracodawcy, potrafi wreszcie być lojalne trzeba tylko właściwie zarządzać kapitałem ludzkim i zmodyfikować swoje podejście do sposobu zarządzania na bardziej współczesne…

czytaj DALEJ
10 lat

doświadczenia na rynku szkoleniowo-doradczym

50+

zadowolonych
Klientów

2500+

uczestników szkoleń

600+

godzin coachingu
rocznie

40+

projektów doradczych
rocznie