Asertywność w procesie zarządzania

1. Wprowadzenie do problemu asertywności
 • wyjaśnienie zasad zachowania asertywnego
 • asertywność a zachowania alternatywne
  – wzory zachowań
  – style komunikacyjne
  – postawy życiowe charakteryzujące zachowania asertywne, agresywne i bierne
2. Określenie poziomu osobistych umiejętności zachowania asertywnego
3. Rozpoznawanie i respektowanie granic własnych oraz granic innych ludzi
4. Ćwiczenie umiejętności asertywnych w zarządzaniu zespołem
 • wyrażanie różnych form sprzeciwu i emocjonalnej ekspresji (odmawianie, zaprzeczanie, wyrażanie gniewu, złości itp.)
 • obrona własnych praw
 • radzenie sobie z zachowaniami inwazyjnymi
 • wyrażanie własnego zdania i opinii
 • reagowanie na opór w zespole
5. Asertywność w miejscu pracy
 • postawy życiowe a style zarządzania
 • analiza różnych sytuacji w miejscu pracy wymagających asertywnego zachowania (motywowanie, kontrolowanie, dyscyplinowanie, udzielanie i przyjmowanie ocen, zwalnianie)
6. Asertywne zarządzanie
 • budowanie zespołu
 • tworzenie atmosfery współpracy
 • zasady dobierania ludzi do zespołu
 • komunikacja w zespole
 • rozwiązywanie konfliktów interpersonalnych
 • podejmowanie decyzji
 • wykorzystywanie potencjału zespołu do realizacji zadań
 • uruchamianie grupowego myślenia twórczego
7. 10 narzędzi przekazywania konstruktywnego feedbacku
 • analiza aktualnej sytuacji (na czym polega problem?)
 • określenie celów i planowanych rezultatów
 • regulowanie skali odbioru
 • kreowanie właściwej atmosfery
 • skuteczne komunikowanie
 • opisz zachowanie, które chcesz zmienić
 • opisz pożądane zachowanie
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań
 • zasady przekazywania informacji zwrotnych
 • osiąganie porozumienia

Czas realizacji warsztatu:
2 dni (18 jednostek dydaktycznych)

Audyty i diagnoza

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

czytaj DALEJ

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do osób zarządzających zespołami w organizacjach. Proponujemy Państwu m.in.: KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ASERTYWNOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁOWOŚĆ - SPRAWNE FUNKCJONOWANIE GRUPY ZADANIOWEJ PROWADZENIE ZEBRAŃ, SPOTKAŃ, NARAD NLP W BIZNESIE, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE OCEN PRACOWNIKÓW, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM itd.

czytaj DALEJ

Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sprawdź

Doradztwo

Coraz częściej Kontrahenci pytają: jak zatrzymać pracowników, bo zmienił się rynek z rynku pracodawcy na rynek pracownika? jak zarządzać coraz to młodszym zespołem tzw. pokoleniem Y? Przeprowadziliśmy badania i odnieśliśmy sukces! Okazuje się, że pokolenie Y potrafi być kreatywne, potrafi pracować długofalowo dla jednego pracodawcy, potrafi wreszcie być lojalne trzeba tylko właściwie zarządzać kapitałem ludzkim i zmodyfikować swoje podejście do sposobu zarządzania na bardziej współczesne…

czytaj DALEJ
10 lat

doświadczenia na rynku szkoleniowo-doradczym

50+

zadowolonych
Klientów

2500+

uczestników szkoleń

600+

godzin coachingu
rocznie

40+

projektów doradczych
rocznie