Komunikacja w procesie zarządzania

1. Efektywna komunikacja jako priorytetowe narzędzie zarządzania

 • zasady dobrej komunikacji
 • przebieg procesu komunikacji
 • zakłócenia komunikacji

2. Komunikacja i informacja w organizacji

 • sprawny przepływ informacji jako warunek efektywnej współpracy
 • przebieg komunikacji jedno- i dwustronnej
 • znaczenie komunikacji pionowej i poziomej
 • wewnętrzne Public Relations i jego wpływ na identyfikację pracowników z firmą

3. Jak efektywnie stosować zasady komunikacji werbalnej w kontakcie z współpracownikami?
a. jak mówić, by być dobrze odbieranym

 • długość zdań, wypowiedzi
 • ustalenie celu, przedmiotu rozmowy
 • konstrukcja wypowiedzi
 • jakich zwrotów i słów używać a jakich nie
 • nawyki językowe, skróty myślowe
 • modulacja głosu, dykcja
 • budowanie atmosfery kontaktu

b. zadawanie pytań: jak, jakie, kiedy i dlaczego zdawać pytania?

 • pytania otwarte
 • pytania zamknięte

c. słuchanie i wyrażanie zrozumienia

 • techniki aktywnego słuchania: ośmielanie; dostrojenie; cierpliwość; parafraza; podsumowanie

4. Budowanie kontaktu i dobrego porozumienia z pracownikami na poziomie komunikacji niewerbalnej

 • proksemika (dystans fizyczny)
 • kontakt wzrokowy
 • postawa ciała
 • mimika i gesty
 • wygląd zewnętrzny
 • dostrajanie się
 • spójność komunikatów werbalnych i niewerbalnych preferowane modalności sensoryczne w czasie rozmowy
 • preferowane modalności sensoryczne w czasie rozmowy i ich wpływ na klienta

5. Sylwetka lidera

 • cechy i osobowość skutecznego przywódcy
 • źródła autorytetu
 • budowanie i wzmacnianie swojej pozycji w oczach zespołu
 • podstawowe funkcje zarządzania

7. Komunikowanie się z zespołem

 • znaczenie dobrego przepływu informacji w pracy zespołu
 • porozumiewanie się lidera z grupą
 • stawianie celów
 • blokady w komunikowaniu się i zamiana ich na efektywne sposoby przepływu informacji
 • informacje zwrotne w zespole dotyczące oceny pracy
 • umiejętność słuchania
 • sztuka przekonywania
 • kompetencje społeczne podwyższające jakość komunikacji w firmie

Czas realizacji warsztatu:
2 dni (18 jednostek dydaktycznych)

Audyty i diagnoza

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

czytaj DALEJ

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do osób zarządzających zespołami w organizacjach. Proponujemy Państwu m.in.: KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ASERTYWNOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁOWOŚĆ - SPRAWNE FUNKCJONOWANIE GRUPY ZADANIOWEJ PROWADZENIE ZEBRAŃ, SPOTKAŃ, NARAD NLP W BIZNESIE, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE OCEN PRACOWNIKÓW, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM itd.

czytaj DALEJ

Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sprawdź

Doradztwo

Coraz częściej Kontrahenci pytają: jak zatrzymać pracowników, bo zmienił się rynek z rynku pracodawcy na rynek pracownika? jak zarządzać coraz to młodszym zespołem tzw. pokoleniem Y? Przeprowadziliśmy badania i odnieśliśmy sukces! Okazuje się, że pokolenie Y potrafi być kreatywne, potrafi pracować długofalowo dla jednego pracodawcy, potrafi wreszcie być lojalne trzeba tylko właściwie zarządzać kapitałem ludzkim i zmodyfikować swoje podejście do sposobu zarządzania na bardziej współczesne…

czytaj DALEJ
10 lat

doświadczenia na rynku szkoleniowo-doradczym

50+

zadowolonych
Klientów

2500+

uczestników szkoleń

600+

godzin coachingu
rocznie

40+

projektów doradczych
rocznie