Adaptacja, wdrażanie nowych pracowników

1. Cele i motywy podjęcia pracy w firmie
 • jakie są oczekiwania nowego pracownika wobec podjętej pracy
 • jakimi celami i motywami kierował się nowy pracownik w momencie zatrudnienia w firmie
2. Cechy i zasady efektywnego spotkania z nowymi pracownikami
 • spotkania grupowe
 • spotkania indywidualne
3. Cele spotkania z nowymi pracownikami
 • nauka efektywnego wyznaczania celów
 • generalne i szczególne
4. Uczestnicy czyli specyfika grupy odbiorców
 • analiza odbiorców (m.in. pod względem doświadczenia zawodowego i oczekiwań...)
 • sposoby koncentrowania uwagi nowego pracownika
 • adaptacja w nowym miejscu pracy – co wpływa na pozytywne przyjęcie nowego pracownika przez zespół
5. Motywowanie nowych pracowników
 • kwestionariusz motywacji – ja i mój podwładny
 • teoria Maslowa
 • sztuka chwalenia (model UF)
 • umiejętność dawania konstruktywnych informacji zwrotnych (model FUKO)
 • moje nastawienie a nastawienie pracownika
6. Przygotowanie wprowadzenia nowych pracowników do firmy
 • wiedza z zakresu komunikacji
 • korzystanie z instrukcji stanowiskowych
 • informacje, które muszą zostać przekazane
 • czas – ilość spotkań i czas ich trwania
7. Zasady opracowania programów szkoleniowych dla poszczególnych stanowisk
 • cele szkolenia
 • uczestnicy – specyfika stanowisk
 • etapy szkolenia na danym stanowisku
 • ramowy program szkolenia
8. Instruktaż stanowiskowy
 • zasady przekazywania instruktażu dla poszczególnych typów stanowisk
 • dobór sposobu przekazania instruktażu dla poszczególnych typów stanowisk
 • sposoby weryfikacji wdrożenia instruktażu dla poszczególnych typów stanowisk
 • dobór skutecznej argumentacji
 • zakończenie instruktażu - sposoby posumowania
9. Wykorzystanie materiałów
 • materiały dot. stanowiska pracy
 • narzędzia pracy
10. Konsekwencje złego wprowadzenia pracownika
 • dla firmy
 • dla brygadzisty
 • dla nowego pracownika
11. Przyczyny odchodzenia nowych pracowników
 • w czasie trwania okresu próbnego lub tuż po jego zakończeniu
 • pracowników poniżej roku pracy
12. Umiejętność rozwiązywania podstawowych konfliktów w zespołach pracowniczych

Czas realizacji warsztatu:
2-3 dni (18-27 jednostek dydaktycznych)

Audyty i diagnoza

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

czytaj DALEJ

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do osób zarządzających zespołami w organizacjach. Proponujemy Państwu m.in.: KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ASERTYWNOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁOWOŚĆ - SPRAWNE FUNKCJONOWANIE GRUPY ZADANIOWEJ PROWADZENIE ZEBRAŃ, SPOTKAŃ, NARAD NLP W BIZNESIE, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE OCEN PRACOWNIKÓW, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM itd.

czytaj DALEJ

Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sprawdź

Doradztwo

Coraz częściej Kontrahenci pytają: jak zatrzymać pracowników, bo zmienił się rynek z rynku pracodawcy na rynek pracownika? jak zarządzać coraz to młodszym zespołem tzw. pokoleniem Y? Przeprowadziliśmy badania i odnieśliśmy sukces! Okazuje się, że pokolenie Y potrafi być kreatywne, potrafi pracować długofalowo dla jednego pracodawcy, potrafi wreszcie być lojalne trzeba tylko właściwie zarządzać kapitałem ludzkim i zmodyfikować swoje podejście do sposobu zarządzania na bardziej współczesne…

czytaj DALEJ
10 lat

doświadczenia na rynku szkoleniowo-doradczym

50+

zadowolonych
Klientów

2500+

uczestników szkoleń

600+

godzin coachingu
rocznie

40+

projektów doradczych
rocznie