Skuteczny outplacement

1. Outplacement jako narządzie w rękach pracodawcy dbającego o pracowników i firmę

2. Prawne aspekty dotyczące zwolnień grupowych

 • konieczność konsultacji ze związkami zawodowymi i ustalenie kryteriów zwolnień
 • zachowanie okresu wypowiedzenia lub odszkodowanie za jego skrócenie
 • odprawa pieniężna uzależniona od stażu pracy w firmie

3. Możliwe formy pomocy firmy dla zwalnianych pracowników

 • wpływ aktywnej pomocy firmy na postawy pracowników
 • współpraca z agencją pośrednictwa pracy
 • pomoc w przygotowaniu CV oraz rozmowy kwalifikacyjnej
 • pomoc w założeniu działalności gospodarczej
 • współpraca z urzędem pracy (oferty pracy i szkolenia)
 • inne

4. Komunikowanie trudnych decyzji

 • przezwyciężanie barier przez proces przygotowania
 • efektywna struktura komunikacji trudnej decyzji
 • argumentacja trudnych decyzji
 • asertywność
 • rodzaje komunikacji: jednostronna i dwustronna – jak angażować pracownika w trudną rozmowę
 • czynniki komunikacji: dlaczego, jak, otoczenie, czas
 • przekaz werbalny i jak go wzmacniać aspektami niewerbalnymi

5. Psychologiczno-społeczne aspekty zwolnień

 • reakcje na utratę pracy i jak sobie z nimi radzić
 • emocje jako część procesu komunikowania również po stronie zwalniającego
 • radzenie sobie z manipulacją, presją i naciskiem ze strony pracownika
 • plotki, intrygi, gry psychologiczne – jak sobie z tym radzić
 • kreowanie i wspieranie konstruktywnych postaw w zespole w sytuacjach nowych

6. Przygotowanie do spotkania z pracownikiem

 • techniczne: dokumenty
 • organizacyjne: miejsce, czas
 • interpersonalne: przewidywanie zachowań i zapobieganie

7. Formy przeprowadzania rozmów z pracownikami – praca z case study, symulacje z kamerą video

 • grupowe
  - zalety i zagrożenia
  - struktura informacji – co musi zostać powiedziane, co jest ważne dla pracownika a co dla pracodawcy
  - „trudne" postawy uczestników grupy i jak sobie z nimi radzić
  - „gaszenie" agresji na spotkaniu z grupą osób
 • indywidualne
  - zalety i zagrożenia
  - struktura informacji – co musi zostać powiedziane, co jest ważne dla pracownika a co dla pracodawcy
  - indywidualizacja kontaktu interpersonalnego
  - rozmowa separacyjna
  - radzenie sobie w sytuacjach trudnych
 • udział świadka w czasie rozmowy
  - aspekty prawne
  - spójna strategia rozmowy
 • strategie radzenia sobie w sytuacjach trudnych ze zwalnianym pracownikiem

Audyty i diagnoza

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

czytaj DALEJ

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do osób zarządzających zespołami w organizacjach. Proponujemy Państwu m.in.: KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ASERTYWNOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁOWOŚĆ - SPRAWNE FUNKCJONOWANIE GRUPY ZADANIOWEJ PROWADZENIE ZEBRAŃ, SPOTKAŃ, NARAD NLP W BIZNESIE, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE OCEN PRACOWNIKÓW, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM itd.

czytaj DALEJ

Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sprawdź

Doradztwo

Coraz częściej Kontrahenci pytają: jak zatrzymać pracowników, bo zmienił się rynek z rynku pracodawcy na rynek pracownika? jak zarządzać coraz to młodszym zespołem tzw. pokoleniem Y? Przeprowadziliśmy badania i odnieśliśmy sukces! Okazuje się, że pokolenie Y potrafi być kreatywne, potrafi pracować długofalowo dla jednego pracodawcy, potrafi wreszcie być lojalne trzeba tylko właściwie zarządzać kapitałem ludzkim i zmodyfikować swoje podejście do sposobu zarządzania na bardziej współczesne…

czytaj DALEJ
10 lat

doświadczenia na rynku szkoleniowo-doradczym

50+

zadowolonych
Klientów

2500+

uczestników szkoleń

600+

godzin coachingu
rocznie

40+

projektów doradczych
rocznie