Motywowanie pracowników

1. Podstawy motywowania pracowników

 • rozpoznawanie indywidualnych czynników motywujących (kierownika i pracowników) – lista potencjalnych motywatorów
 • motywowanie a styl zarządzania
 • kwestionariusz motywacji
 • sytuacje sprzyjające nagradzaniu i sprzyjające karaniu
 • efektywne i nieefektywne pochwały
 • efektywne i nieefektywne kary
 • narzędzia wywierania wpływu na pracowników
 • konsekwencje braku systemu motywowania dla efektywności pracy zespołu i organizacji

2. Kontrolowanie pracowników i delegowanie zadań:

 • umiejętność diagnozowania dojrzałości podległych sobie pracowników (kwestia właściwego doboru zadań)
 • różne style i sposoby kontrolowania i delegowania zadań
 • delegowanie zadań a delegowanie uprawnień
 • umiejętność dostosowania sposobu przekazywania zadań do poziomu dojrzałości pracowników (sposoby sprawdzania zrozumienia)
 • analiza skutków niewłaściwego sposobu kontrolowania lub delegowania zadań (skutki nadmiernej kontroli, zbyt małego nadzoru, przedwczesnego pozostawiania pracownika, zbyt łatwych i zbyt trudnych zadań)

3. Ćwiczenie umiejętności diagnozowania poziomu rozwoju pracowników w kontekście plastycznego stosowania różnych stylów kierowania – sesja video.

4. Reguły stosowania technik modyfikowania zachowań

 • nie nagradzaj wszystkich jednakowo
 • pamiętaj, że brak reakcji również może modyfikować zachowanie
 • nie zapomnij powiedzieć podwładnym, co mogą zrobić, aby uzyskać wzmocnienie
 • powiedz podwładnym, co robią źle
 • nie udzielaj kary w obecności innych
 • bądź sprawiedliwy

5. Proces informacji zwrotnej

 • dlaczego informacja zwrotna jest istotnym narzędziem zarządzania
 • jak przekazywać informację zwrotną
 • jak przyjmować informację zwrotną
 • błędy popełniane w przekazywaniu informacji zwrotnej
 • rola informacji zwrotnej dla pracownika i przełożonego

6. Dziesięć narzędzi przekazywania konstruktywnego feedbacku

 • analiza aktualnej sytuacji (na czym polega problem?)
 • określenie celów i planowanych rezultatów
 • regulowanie skali odbioru
 • kreowanie właściwej atmosfery
 • skuteczne komunikowanie
 • opisz zachowanie, które chcesz zmienić
 • opisz pożądane zachowanie
 • wspólne poszukiwanie rozwiązań
 • zasady przekazywania informacji zwrotnych
 • osiąganie porozumienia

Audyty i diagnoza

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

czytaj DALEJ

Szkolenia

Szkolenia skierowane są do osób zarządzających zespołami w organizacjach. Proponujemy Państwu m.in.: KOMUNIKACJA W PROCESIE ZARZĄDZANIA ASERTYWNOŚĆ W PROCESIE ZARZĄDZANIA ZESPOŁOWOŚĆ - SPRAWNE FUNKCJONOWANIE GRUPY ZADANIOWEJ PROWADZENIE ZEBRAŃ, SPOTKAŃ, NARAD NLP W BIZNESIE, MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW, PROWADZENIE OCEN PRACOWNIKÓW, ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM, ZARZĄDZANIE PROJEKTEM itd.

czytaj DALEJ

Coaching

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie jLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vestibulum molestie justo felis, sit amet dictum mi egestas ac. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Sprawdź

Doradztwo

Coraz częściej Kontrahenci pytają: jak zatrzymać pracowników, bo zmienił się rynek z rynku pracodawcy na rynek pracownika? jak zarządzać coraz to młodszym zespołem tzw. pokoleniem Y? Przeprowadziliśmy badania i odnieśliśmy sukces! Okazuje się, że pokolenie Y potrafi być kreatywne, potrafi pracować długofalowo dla jednego pracodawcy, potrafi wreszcie być lojalne trzeba tylko właściwie zarządzać kapitałem ludzkim i zmodyfikować swoje podejście do sposobu zarządzania na bardziej współczesne…

czytaj DALEJ
10 lat

doświadczenia na rynku szkoleniowo-doradczym

50+

zadowolonych
Klientów

2500+

uczestników szkoleń

600+

godzin coachingu
rocznie

40+

projektów doradczych
rocznie