Najbliższe szkolenia otwarte:

Komunikacja z klientem

CELE
 • zwiększenie efektywności komunikacji z klientem
 • świadome korzystnie z mowy ciała w rozmowach z klientami
 • doskonalenie umiejętności ekspresji ruchowej i głosowej
 • umiejętność interpretacji zachowań klienta
 • diagnoza własnego stylu komunikowania się
PROGRAM
1.Efektywna komunikacja jako priorytetowe narzędzie w kontaktach z klientami
 • zasady dobrej komunikacji
 • zakłócenia w procesie komunikacji z klientem
 • sprawny przepływ informacji jako warunek dobrego porozumienia z klientem
2. Jak efektywnie stosować zasady komunikacji werbalnej w kontakcie z klientem?
a. mówienie:
 • długość zdań, wypowiedzi
 • ustalenie celu, przedmiotu rozmowy
 • konstrukcja wypowiedzi
 • jakich zwrotów i słów używać a jakich nie
 • nawyki językowe, skróty myślowe
 • modulacja głosu, dykcja
 • budowanie atmosfery kontaktu
b. zadawanie pytań: jak, jakie, kiedy i dlaczego zdawać pytania?
 • pytania otwarte
 • pytania zamknięte
c. słuchanie i wyrażanie zrozumienia
 • techniki aktywnego słuchania: ośmielanie - uśmiech przez tel.; dostrojenie; cierpliwość; parafraza; podsumowanie
3. Znaczenie komunikacji niewerbalnej w kontakcie z klientem
 • sygnały języka ciała, z których nie zdajemy sobie sprawy
 • proksemika (dystans fizyczny)
 • kontakt wzrokowy - dlaczego jest tak ważny, jak go interpretować
 • postawa ciała
 • mimika czyli Twoje ruchy emocjonalne: szczęście, strach, smutek, gniew, zdziwienie, odraza oraz zasady ekspresji
 • gesty i postawy
 • wygląd zewnętrzny
 • dostrajanie się
5. Znaczenie spójności mowy ciała i komunikatów werbalnych w kontakcie klientem
6. Wywieranie wpływu za pomocą gestów w kontaktach handlowych
 • gesty pozytywnie odbierane
 • gesty negatywnie odbierane
7. Wykrywanie niewerbalnego fałszerstwa

CZAS REALIZACJI WARSZTATU:
2 dni (18 jednostek dydaktycznych)